MatadorBV Deutschland MatadorBV France MatadorBV Netherlands Matador BV Great Britain


Matador posiada własny dział innowacyjno-projektowy, który tworzy produkty na potrzeby firmy.
Matador w ten sposób chce dostarczyć swoim klientom produkty gwarantujące najwyższą jakość i bezpieczeństwo w pracy.
Pracujemy zgodnie z zasadą Lean Manufacturing i staramy się chronić środowisko zgodnie z zasadą (Cradle to Cradle).

Skrót do:
            
 
spacer
Matador mając do dyspozycji własny dział metalowy jest w stanie dostarczyć bardzo szeroką gamę produktów dla różnorakich odbiorców.
W jednym miejscu jesteśmy w stanie wyprodukować praktycznie wszystko.
Wyjątkowa technologia która dostarcza kompleksowe rozwiązania dla klientów, które zarazem są efektywne i nie drogie.

Dostarczamy produkty dla następujących branż:


Budownictwa
Sektora medycznego i opieki domowej
Transportu magazynowego
Sektora elektrycznego
Sektora petrochemicznego
Logistyki i magazynowania
Sektora samochodowego
Przemysłu elektrotechnicznego
Branży lotniczej
Catering
Rekreacja
Meblarstwo

Matador także:


Tworzy opracowania i projekty
Tworzy rysunki 3D i symulacje
Tworzy prototypy i testuje
Produkuje
Posiada własną malarnię proszkową
Montuje
Pakuje
Transportuje
.     
 
spacer
 

Znak VHP – ergonomia i bezpieczeństwo

Produkty Matadora posiadające znak VHP są bardzo bezpieczne i ergonomiczne w trakcie użytkowania. Firma Matador i nasi dystrybutorzy bardzo cenią sobie możliwość sprzedaży produktów ze znakiem VHP.


Znak VHP to:


Pełna charakterystyka i opis produktów
Gwarancja ładowności i bezpieczeństwa potwierdzona przez uprawnione organizacje (Eur. Erg., CREE rejestr) i Higher Safety Experts (HVK)
Wskazanie konkretnych norm i zasad BHP (Arbowet i NEN/NPR, CEN, DIN i ISO standardy)
Tam gdzie jest to możliwe porównanie naszych produktów tylko tradycyjnymi metodami.
 
   
spacer

Od 2006 r. Matador produkuje zgodnie z filozofią Lean Manufacturing. Jest ona stosowana na wszystkich wydziałach w naszej firmie.
Celem jest dostarczanie właściwych materiałów, w odpowiednim momencie i miejscu, we właściwej ilości i bez żadnych defektów.

Następne procesy poza Lean Manufacturing, które zostały wdrożone to:


KanBan (kontrola stanów za pomocą kart, zamiast ERP
VSM (Value Stream Mapping) mapowanie strumienia wartości
SMED (skracanie czasów przezbrojeń maszyn i urządzeń) skrócenie do minimum czasu przezbrojeń
Cena zakupu nie może być zależna od liości
5S (Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodoskonalenie) wizualizacja firmy i procesów celem zminimalizowania strat
 
     
 
spacer

Zmieniliśmy podejście do produktów i materiałów z liniowego na kołowy; nie od stworzenia do końca, a od stworzenia do przetworzenia. Dział metalowy Matadora jest bardzo uczulony na oddziaływanie na środowisko. Dlatego, też już w fazie projektowania staramy się zwrócić uwagę na wszystkie szczegóły (np. malowanie proszkowe, a nie na mokro).


Zalety:


Bez potrzeby używania chemii (benzyna i rozcieńczalniki)
Ponowne użycie niewykorzystanej farby
Lepsza ochrona antykorozyjna zapewniająca dłuższą żywotność produktów
Bez użycia rozpuszczalników w procesie odtłuszczania, jedynie PH-neutralna woda z mydłem i separatorami tłuszczy
Całkowicie zamknięty system bez emisji
Przyjazny i zamknięty system wydalania spalin